Implantacja natychmiastowa – optymalny plan w przypadku mocno zniszczonej górnej szóstki

Pacjent zgłosił się z problemem mocno zniszczonej górnej szóstki, leczonej wiele lat temu kanałowo. Wykonano diagnostykę CBCT uwidaczniając zaawansowane zmiany okołowierzchołkowe i zniszczenie kości wokół korzeni zęba penetrujące w stronę dna zatoki szczękowej.

Zaproponowano pacjentowi optymalny plan leczenia implantoprotetycznego – atraumatyczne usunięcie zęba i jednoczasową implantację przez szablon chirurgiczny z „podbiciem” dna zatoki szczękowej i uzupełnieniem ubytków kostnych materiałem allogenicznym z PRF.

Kolejne etapy leczenia zaprezentowano na zdjęciach poniżej:

-ząb przeznaczony do usunięcia – ząb usunięty, wszczepiony implant zabezpieczony opatrunkiem lateksowym – wygojona rana – śruba gojąca, kształtowanie dziąsła pod przyszłą koronę – korona cyrkonowa na implancie