top

Aktualności

Poznaj nas bliżej

top-team

+48 510 504 510

poniedziałek - piatek: 9:00 - 20:00
Katowice, ul. Skłodowskiej-Curie 30/2

Kompleksowa odbudowa uzębienia za pomocą implantów i mostów porcelanowych

W tym przypadku resztkowe uzębienie pacjenta nie pozwalało na jakiekolwiek trwałe odbudowy. Pacjent podkreślił również, że nie akceptuje wszelkiego rodzaju wyjmowanych protez. Wobec tego zaplanowano całkowitą odbudowę uzębienia za pomocą mostów porcelanowych wspartych na implantach. Wykonano diagnostykę CBCT i cyfrowe planowanie usytuowania przyszłych wszczepów. W pierwszej kolejności wykonano sanację jamy ustnej, czyli usunięcie nierokujących zębów i korzeni. Następnie tam gdzie była taka potrzeba odbudowano kość za pomocą materiałów kościozastępczych i PRF. Kolejnym etapem była implantacja – wszczepiono po 6 implantów w żuchwie i w szczęce. Po okresie integracji implantów wykonano estetyczne porcelanowe mosty, które przykręcono do implantów.

Ultracienkie licówki EMAX – zamknięcie diastemy pomiędzy siekaczami

Pacjent zgłosił się do naszego gabinetu, ponieważ nie podobała mu się diastema- przestrzeń pomiędzy górnymi jedynkami. Kompleksowy plan leczenia zawierał w pierwszym etapie wizytę higienizacyjną oraz wybielanie laserowe wszystkich zębów. Następnie, po ustabilizowaniu się nowego koloru zębów, na cztery górne siekacze wykonano licówki z porcelany EMAX, charakteryzującej się wyjątkowo wysoką estetyką. Dzięki licówkom możliwe było zbliżenie wszystkich powierzchni stycznych oraz odtworzenie naturalnych proporcji zębów. Efekt estetyczny spełnił wysokie wymagania pacjenta.

Zastosowanie implantów w celu poprawy utrzymania dolnej protezy całkowitej

Pacjent zgłosił się do gabinetu w celu wykonania nowej protezy dolnej. Ruchomość dolnych kłów nie gwarantowała już stabilizacji dotychczas używanej protezy.Zaproponowano leczenie: sanację jamy ustnej  z regeneracją ubytków kostnych fibryną bogatopłytkową (PRF) oraz wszczepienie dwóch implantów w rejonie między otworami bródkowymi w żuchwie i wykonanie protezy dolnej całkowitej z zatrzaskami typu Equator.Takie uzupełnienie implantoprotetyczne jest najprostsze i najbardziej ekonomiczne, znacznie poprawia komfort i jakość życia leczonych w ten sposób pacjentów. Zapewniona jest stabilizacja dolnej protezy na podłożu, znacznie lepsze są wydolność żucia i zdolność rozdrabniania kęsów pokarmowych.Dodatkowo w przyszłości istnieje możliwość wszczepienia kolejnych implantów i rozbudowy obecnej protezy do jeszcze bardziej komfortowej.    

Odbudowa braków zębowych w żuchwie z użyciem implantów i mostów porcelanowych

Pacjent zgłosił się do gabinetu w celu uzupełnienia braków zębowych w żuchwie. Uzupełnienie protetyczne które do tej pory użytkował nie było satysfakcjonujące estetycznie i funkcjonalnie oraz ulegało częstym awariom. Po wykonaniu niezbędnej diagnostyki, w tym tomografii CBCT, i przedstawieniu możliwych planów leczenia zdecydowano wspólnie z pacjentem o uzupełnieniu braków zębowych w żuchwie za pomocą mostów z tlenku cyrkonu wspartych na 8 implantach. Plan leczenia zawierał w pierwszym etapie część chirurgiczną- sanację jamy ustnej i zabieg implantacji w żuchwie oraz etap drugi – wykonanie i przykręcenie do implantów mostów ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu. Efekt końcowy spełnił wysokie wymagania estetyczne pacjenta.

Licówki porcelanowe

W naszym gabinecie wykonujemy licówki porcelanowe najwyższej jakości, indywidualnie projektowane we współpracy z uznanymi pracowniami techniki dentystycznej. Czym są licówki i jakie korzyści moga przynieść pacjentowi? Licówki to cienkie porcelanowe „łuski”, które przykleja się do delikatnie oszlifowanego zęba. Są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby zmienić w swoich zębach: kolor, kształt (przekrzywienia, starcie powierzchni licowych czy brzegów siecznych), przerwy między zębami (diastemy), przebarwienia. Poniżej prezentujemy jeden z przykładów zastosowania licówek: licówki porcelanowe przednich zębów. Głównym zastrzeżeniem pacjentki był niejednolity kolor (białe plamki) oraz diastemy (przerwy między zębami). Po omówieniu z pacjentką wszystkich możliwości leczenia, wspólnie zdecydowaliśmy o wykonaniu licówek porcelanowych. Efekt ostateczny spełnił oczekiwania i zadowolił zarówno pacjentkę, jak i lekarza 🙂