Proteza szkieletowa na implantach

Pacjent zgłosił się z uzębieniem resztkowym w szczęce w celu odbudowy braków zębowych.

W pierwszym etapie leczenia wykonano ekstrakcje nierokujących zębów i korzeni oraz jednoczasową implantację.

Następnie po około 4 miesiącach wykonano górną protezę szkieletową na tytanowej belce przykręconej do implantów.

Ten rodzaj protezy ma wyciętą płytę podniebienną, co pozwala na szybszą adaptację pacjenta oraz prawidłowe odczuwanie temperatury i faktury pokarmów. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu zatrzasków i rygli, nie ma ryzyka, że proteza zsunie się z belki.