Kompleksowa odbudowa uzębienia za pomocą implantów i mostów porcelanowych

W tym przypadku resztkowe uzębienie pacjenta nie pozwalało na jakiekolwiek trwałe odbudowy. Pacjent podkreślił również, że nie akceptuje wszelkiego rodzaju wyjmowanych protez. Wobec tego zaplanowano całkowitą odbudowę uzębienia za pomocą mostów porcelanowych wspartych na implantach. Wykonano diagnostykę CBCT i cyfrowe planowanie usytuowania przyszłych wszczepów.

W pierwszej kolejności wykonano sanację jamy ustnej, czyli usunięcie nierokujących zębów i korzeni. Następnie tam gdzie była taka potrzeba odbudowano kość za pomocą materiałów kościozastępczych i PRF.

Kolejnym etapem była implantacja - wszczepiono po 6 implantów w żuchwie i w szczęce.

Po okresie integracji implantów wykonano estetyczne porcelanowe mosty, które przykręcono do implantów.