Implantacja natychmiastowa

Zabieg implantacji natychmiastowej- usunięcie korzenia zęba z jednoczasowym wszczepieniem implantu z użyciem szablonu chirurgicznego.
W znieczuleniu miejscowym atraumatycznie usunięto nierokujący korzeń przedtrzonowca a następnie z pomocą wcześniej zaprojektowanego szablonu wszczepiono implant. Szablon pozwolił na precyzyjne umiejscowienie implantu w preferowanej pozycji, tak aby możliwe było w przyszłości wykonanie estetycznej korony. Implant zamknięto śrubą z PRF pozyskanym z krwi pacjenta. Całość została przykryta mostem tymczasowym, który po okresie integracji implantu zastąpiony będzie koronami ostatecznymi.